Strona startowa

strona główna > Katalog Firm > Samorządy,urzędy,instytucje > Instytucje


Centrum Kultury w Jędrzejowie jest komunalną instytucją upowszechniania kultury, działającą w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską w Jędrzejowie Nr. II/21/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku. Realizując zadania określone w statucie, nastawiony jest przede wszystkim na upowszechnianie kultury w zakresie: muzyki, plastyki, teatru, tańca, filmu, fotografii, folkloru.

Pracą Centrum Kultury kieruje Dyrektor mgr Józef Straszak oraz z-ca Dyrektora ds. artystycznych mgr Sebastian Sipa, natomiast sprawy finansowe prowadzi główna księgowa Joanna Krupińska.

Działalność merytoryczną Centrum Kultury prowadzą: instruktor tańca Danuta Ziółkowska, instruktor teatralny Ireneusz Ślusarczyk, instruktor muzyk Sebastian Sipa, oraz Instruktor muzyk Justyna Łysak, instruktor plastyk Ryszard Kasperek, instruktor informatyk Tomasz Osiński, instruktor fotografik Leszek Kowalski, obsługą oświetleniową i multimedialną zajmuje się Artur Smerkowski oraz kinooperator Marcin Marszałek.

Jesteśmy zgraną grupą, nie bojącą się żadnych wyzwań. Prowadzimy zajęcia z dziećmi i młodzieżą z całego powiatu jędrzejowskiego. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie, w tym: pracownia internetowa, studio muzyczne, sala taneczna, pracownie plastyczną i teatralną. Mamy na swoim koncie wiele osiągnięć, wśród nich główne nagrody na przeglądach i festiwalach ogólopolskich. Nasi instruktorzy otrzymali wiele znakomitych tytułów i wyróżnień.

 

Źródło: www.ckjedrzejow.pl/o-nas


Odslon: 69831Data ostatniej weryfikacji: 2014-04-09

Kategorie